Omtrent Erfrecht planning

Erfrechtplanning.

Voor wie is erfrechtplanning interessant?

 • Voor mensen met enig vermogen dat na overlijden door de overheid onnodig hoog belast gaat worden met erfbelasting.
 • Voor mensen die niet willen dat ze een groot gedeelte van de zorgkosten uit eigen middelen moeten betalen als ze in de toekomst in een zorginstelling opgenomen worden.
 • Voor mensen die hun nalatenschap anders verdeeld willen zien dan de wettelijke verdeling.

Het is belangrijk zijn om heel wat zaken nu al te regelen, voordat het te laat is en er een overlijden heeft plaats gevonden of u niet meer toerekeningsvatbaar wordt geacht.

Waaraan valt te denken bij erfrechtplanning?

 1. Nalatenschap / Erfbelasting:

Wilt u wel of niet direct na een overlijden erfbelasting laten betalen over de nalatenschap?

 1. Rente

Wilt u gebruik maken van een renteteller / rekenrente?

 1. Privéclausule

Wilt u dat uw nalatenschap enkel uw eigen kind(eren) toekomt of mag de (gehuwde) partner ook aanspraak maken op de nalatenschap? (Het wel of niet uitsluiten van de koude kant.)

 1. Opeismoment

Mogen de kinderen de nalatenschap van de overleden ouder al opeisen als de andere ouder wordt opgenomen in een zorginstelling?

 1. Combiregeling

Wilt u blijven wonen in uw koopwoning, maar deze op papier al aan uw kinderen overdragen?

 1. Testamentair executeur

Wie regelt de nalatenschap als de langstlevende is overleden?

7 . Voogd en/of bewindvoerder

Wie zorgt er voor de kinderen, na uw overlijden, als zij nog geen 18 jaar zijn?

 1. Legaat aan derden.

Wilt u zelf bepalen wie wat ontvangt na uw overlijden?

 1. Kinderen onterven.

Kunt u uw kinderen onterven?

 1. Rampenclausule.

Beide partners overlijden bij een ongeluk kort na elkaar. Wie mag er erven?

Heeft dit alles vragen bij u opgeroepen of ziet u de noodzaak / het nut in van het goed en tijdig regelen van al uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap?

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak.

Ter aanvulling:

Tijdens onze ontmoeting bij u thuis of bij mij op kantoor krijgt u alle benodigde uitleg en nemen we gezamenlijk alle keuzemogelijkheden met betrekking tot uw erfenis door.

Vervolgens verwerk ik al uw wensen in een verslag met heldere duidelijke taal. Het verslag ontvangt u 1 week na ons gesprek op papier en per mail.

Met dit verslag kunt u kostenbesparend uw wensen in een testament laten vastleggen bij de notaris. Hierover zijn met een aantal notarissen reeds afspraken gemaakt.

Waarom nog langer wachten?
Het is nooit te vroeg voor uw laatste wens!